Tabela produktów

Szczególny charakter gminy Livigno sprawia, że znajduje się ona poza włoską jurysdykcją w zakresie podatków: produkty w Cusini Drugstore nie jest zatem obłożonych podatkiem VAT.

Pobierz i zachowaj tabelę produktów, aby uzyskać informacje o ilości artykułów, które można wywieźć z obszaru Livigno.